ISO 9000: Pensijilan antarabangsa sistem pengurusan kualiti

Di bawah piawaian produk antarabangsa, ISO, sebagai salah satu piawaian penting, semakin digunakan sebagai salah satu alat untuk pelanggan dan rakan menilai kualiti produk.Tetapi sejauh manakah anda tahu tentang piawaian ISO 9000 dan ISO 9001?Artikel ini akan menerangkan standard secara terperinci.

ISO 9000 ialah satu siri piawaian sistem pengurusan kualiti antarabangsa yang dibangunkan oleh International Organization for Standardization (ISO).Siri piawaian ini menyediakan rangka kerja dan prinsip kepada organisasi untuk mewujudkan, melaksana dan mengekalkan sistem pengurusan kualiti, bertujuan untuk membantu organisasi meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan keberkesanan keseluruhan organisasi.

Siri piawaian ISO 9000

Siri piawaian ISO 9000 mengandungi pelbagai piawaian, yang paling terkenal ialah ISO 9001. Piawaian lain seperti ISO 9000, ISO 9004, dsb. menyediakan sokongan dan tambahan kepada ISO 9001.

1. ISO 9000: Asas dan Perbendaharaan Kata Sistem Pengurusan Kualiti
Piawaian ISO 9000 menyediakan asas dan rangka kerja perbendaharaan kata untuk sistem pengurusan kualiti.Ia mentakrifkan terma dan konsep asas yang berkaitan dengan pengurusan kualiti dan meletakkan asas untuk organisasi memahami dan melaksanakan ISO 9001.

2. ISO 9001: Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti
ISO 9001 ialah piawaian yang paling banyak digunakan dalam siri ISO 9000.Ia mengandungi keperluan yang diperlukan untuk mewujudkan sistem pengurusan kualiti dan boleh digunakan untuk tujuan pensijilan.ISO 9001 merangkumi semua aspek organisasi, termasuk komitmen kepimpinan, pengurusan sumber, reka bentuk dan kawalan produk dan perkhidmatan, pemantauan dan pengukuran, penambahbaikan berterusan, dsb.

3. ISO 9004: Panduan komprehensif untuk sistem pengurusan kualiti
ISO 9004 menyediakan organisasi dengan panduan komprehensif tentang sistem pengurusan kualiti yang direka untuk membantu organisasi mencapai prestasi unggul.Piawaian ini memfokuskan bukan sahaja pada memenuhi keperluan ISO 9001, tetapi juga termasuk cadangan mengenai fokus organisasi terhadap pihak berkepentingan, perancangan strategik, pengurusan sumber, dsb.

Kandungan khusus ISO 9001

Piawaian ISO 9001 terdiri daripada satu siri keperluan yang merangkumi semua aspek pengurusan kualiti.Oleh itu, skop penggunaan ISO 9001 adalah sangat luas, meliputi hampir semua industri dan bidang.
1. Sistem pengurusan kualiti
Organisasi perlu mewujudkan, mendokumentasikan, melaksana dan menyelenggara sistem pengurusan kualiti untuk memenuhi keperluan ISO 9001 dan untuk menambah baik sistem secara berterusan.

2. Komitmen kepimpinan
Kepimpinan organisasi perlu menyatakan komitmen terhadap keberkesanan sistem pengurusan kualiti dan memastikan ia selaras dengan matlamat strategik organisasi.

3. Orientasi pelanggan
Organisasi perlu memahami dan memenuhi keperluan pelanggan dan berusaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

4. Pendekatan proses
ISO 9001 memerlukan organisasi untuk menggunakan pendekatan proses untuk meningkatkan prestasi keseluruhan dengan mengenal pasti, memahami dan mengurus proses individu.

5. Penambahbaikan berterusan
Organisasi perlu terus mencari penambahbaikan berterusan sistem pengurusan kualiti mereka, termasuk penambahbaikan kepada proses, produk dan perkhidmatan.

6. Pemantauan dan pengukuran
ISO 9001 memerlukan organisasi untuk memastikan keberkesanan sistem pengurusan kualiti melalui pemantauan, pengukuran dan analisis, dan mengambil tindakan pembetulan dan pencegahan yang perlu.

Siri standard ISO 9000 menyediakan organisasi dengan satu set piawaian sistem pengurusan kualiti yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.Dengan mengikut piawaian ini, organisasi boleh mewujudkan sistem pengurusan kualiti yang cekap dan mampan, dengan itu meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempromosikan kemampanan Organisasi.

Pada masa ini, syarikat kami juga sedang giat bersedia untuk memohon pensijilan antarabangsa ISO.Pada masa hadapan, kami akan terus memberikan kualiti yang lebih baikbebibir danpemasangan paipproduk kepada pelanggan dan rakan-rakan kami.


Masa siaran: Nov-14-2023